Newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych o produktach i usługach przez Cosmeceuticum sp. z o.o. adres: ul. Mazurska 18, 20 – 728 Lublin, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. w formie wiadomości e-mail. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

KURIER48

Przesyłki realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej, z opcją dostawy: „Kurier 48” powinny być doręczane w przeciągu 48h (zgodnie z deklaracją przewoźnika), licząc od daty przekazania przesyłki przewoźnikowi (nadania).

KURIER48 POBRANIE

Przesyłka „Kurier48 pobranie” jest szczególnym rodzajem przesyłki, w przypadku wyboru której, płatność za złożone zamówienie zostaje pobrana przez pracownika Poczty Polskiej doręczającego przesyłkę, w momencie przekazania przesyłki osobie uprawnionej do jej odbioru.

W dniu przekazania przesyłki Klient powinien otrzymać wiadomość SMS informującą o nadaniu przesyłki. Na wyraźne życzenie Klienta obsługa sklepu udostępnia numer nadania.

Śledzenie losów przesyłki (KLIKNIJ)

Klient oczekujący na dostarczenie zamówienia, w dniu doręczenia przesyłki powinien otrzymać wiadomość tekstową SMS informującą o planowanym doręczeniu (pod warunkiem udostępnienia obsłudze sklepu numeru telefonu).

 UDOSTĘPNIENIE NUMERU TELEFONU ORAZ INNYCH DANYCH OSOBOWYCH JEST NIEOBOWIĄZKOWE, MOŻE JEDNAK MIEĆ BEZPOŚREDNI WPŁYW, UTRUDNIĆ I / LUB UNIEMOŻLIWIĆ POPRAWNĄ REALIZACJĘ ZAMÓWIENIAW przypadku nieudanej próby doręczenia przesyłki (np. z powodu nieobecności osoby uprawnionej do odbioru) pracownik Poczty Polskiej powinien pozostawić awizo. Następnie przesyłkę można odebrać osobiście we właściwym dla miejsca przeznaczenia (adresu doręczenia) urzędzie pocztowym, w przeciągu 14 dni. Przesyłki powinny być awizowane co najmniej dwukrotnie (zgodnie z deklaracją przewoźnika). Przesyłki nie podjęte w terminie zostają zwrócone do nadawcy.

 

W przypadku braku awizo prosimy o kontakt z właściwym dla miejsca przeznaczenia (adresu doręczenia) urzędem pocztowym.

 

PRZESYŁKI NIE PODJĘTE W TERMINIE ZOSTAJĄ ZWRÓCONE DO NADAWCY

Przesyłki, które w skutek nieudanej próby doręczenia (np. nieobecności osoby uprawnionej do odbioru) i pozostawione do odbioru we właściwym dla miejsca przeznaczenia (adresu doręczenia) urzędzie pocztowym w przeciągu 14 dni, nie zostaną podjęte we wskazanym na awizo terminie - zostają zwrócone do nadawcy i pozostają wówczas pod wskazanym do odbioru osobistego adresem:

COSMECEUTICUM Sp. z o. o.

20-728 Lublin,

ul. Mazurska 18

właściciela sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.ecodrogeria.com.pl

CO SIĘ DZIEJE W PRZYPADKU ZWROTU PRZESYŁKI DO NADAWCY ?

Niedostarczenie przesyłki przez nadawcę - właściciela sklepu internetowego EKO DROGERIA funkcjonującego pod adresem elektronicznym www.ecodrgoeria.com.pl - spółkę COSMECEUTICUM Sp. z o. o., z przyczyn niezawinionych (nie leżących po stronie nadawcy) nie stanowi podstawy do roszczenia żądań podjęcia kolejnych prób dostarczenia przesyłki przez nadawcę, w ramach tej samej wysyłki.

Żądanie ponownego dostarczenia przesyłki niedostarczonej z przyczyn niezawinionych przez nadawcę może nastąpić wyłącznie za zgodą Klienta i po zaksięgowaniu na rachunku bankowym COSMECEUTICUM Sp. z o. o. wpłaty z tytułu :

- kosztów zwrotu niedostarczonej przesyłki (w wysokości 7,50 zł brutto - Kurier48; 16,00 zł brutto - Kurier DHL)

- kosztów związanych z ponowną wysyłką zamówienia (zgodnie z wybraną opcją dostawy)

 

W przypadku wyboru przesyłki „Kurier48 pobranie” żądanie ponownego dostarczenia przesyłki niedostarczonej z przyczyn niezawinionych przez nadawcę może nastąpić za zgodą Klienta i po zaksięgowaniu na rachunku bankowym COSMECEUTICUM Sp. z o. o. wpłaty z tytułu :

- kosztów wysyłki „Kurier48 pobranie” (w wysokości 12,50 zł brutto)

- kosztów zwrotu niedostarczonej przesyłki (w wysokości 7,50 zł brutto)

- kosztów związanych z ponowną wysyłką zamówienia (zgodnie z wybraną opcją dostawy)

 

Płatności należy dokonać korzystając z danych dostępnych w zakładce "Sposoby i Termin Płatności" wpisując w tytule przelewu nr zamówienia.

W przypadku wyboru formy dostawy "Kurier48 pobranie" jako opcji ponownej dostawy przesyłki niedostarczonej do odbiorcy z przyczyn niezawinionych przez nadawcę łączna wartość zamówienia zostanie skorygowana o w/w koszty.

Koszty związane ze zwrotem niedostarczonej przesyłki wynikają z załącznika nr III umowy podpisanej pomiędzy COSMECEUTICUM Sp. z o. o. a przewoźnikiem - Poczta Polska S. A.

 

KURIER DPD

Przesyłki realizowane za pośrednictwem przewoźnika DPD (zgodnie z deklaracją przewoźnika) powinny być doręczane w następnym dniu roboczym, licząc od daty przekazania przesyłki przewoźnikowi (nadania). W przypadku udostępnienia obsłudze sklepu numeru telefonu, przewoźnik wysyła bezpłatną wiadomość tekstową SMS informującą o planowanej próbie doręczenia przesyłki. Na wyraźne życzenie Klienta obsługa sklepu udostępnia numer listu przewozowego.

Śledzenie losów przesyłki (KLIKNIJ)

 

PŁATNOŚĆ I WYSYŁKA ZA GRANICĘ

Wysyłki poza granice kraju realizujemy zgdonie z cennikiem przewoźnika, tj. firmy Poczta Polska S.A.

Wysyłka poza granice kraju nie jest standardem opcji dostawy sklepu internetowego EKO DROGERIA funkcjonującego pod adresem elektronicznym www.ecodrgoeria.com.pl i świadczona jest na wyraźne życzenie Klienta

Celem złożenia zamówienia w sklepie internetowym EKO DROGERIA funkcjonującego pod adresem elektronicznym www.ecodrgoeria.com.pl z opcją wysyłki poza granice kraju należy skontaktować się z obsługą sklepu

Akceptowane są płatności w walutach:

PLN - polski złoty

EUR - euro

GBP - funt brytyjski

Płatności należy dokonać korzystając z danych dostępnych w zakładce "Sposoby i Terminy Płatności" wpisując w tytule przelewu nr zamówienia

Płatności w obcej walucie należy dokonać po przeliczeniu kwoty w oparciu o aktualny kurs waluty Narodowego Banku Polskiego